O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Winnickiego to zespół profesjonalistów posiadających wieloletnie doświadczenie oraz szereg sukcesów w reprezentowaniu swoich klientów w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa karnego, karnego – gospodarczego, karno – skarbowego, cywilnego i administracyjnego. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Zakres świadczonych przez nas usług prawniczych obejmuje doradztwo i reprezentowanie interesów naszych klientów na każdym etapie sprawy.

Jako doświadczeni adwokaci stoimy na straży konstytucyjnych praw osób, które reprezentujemy oraz dążymy do osiągnięcia najlepszego możliwego rozstrzygnięcia postępowania w jak najkrótszym czasie.

Do każdej z powierzonych nam spraw podchodzimy indywidualnie, dokładnie analizujemy dostępne materiały dowodowe oraz poświęcamy maksimum swojej uwagi klientowi, a także w razie potrzeby udzielamy niezbędnego wsparcia osobom mu bliskim.

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Jacka Winnickiego to doświadczeni karniści. W naszej Kancelarii w Szczecinku usługi związane z prawem karnym realizujemy kompleksowo – od momentu zatrzymania danej osoby, aż do zakończenia procesu. Zajmujemy się przygotowaniem wymaganych dokumentów oraz redagujemy niezbędne pisma. Bazując na posiadanej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu ustalamy skuteczną strategię działania oraz najlepszą linię obrony.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw na etapie postępowania wykonawczego m.in.: o wyrok łączny, o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o dozór elektroniczny.

Kancelaria Adwokacka adw. Jacka Winnickiego w ramach prowadzonej działalności współpracuje z renomowanymi Kancelariami adwokackimi, radcowskimi i podatkowymi z całego kraju.

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymań lub tymczasowego aresztowania, kontakt z Adwokatem Jackiem Winnickim możliwy jest poza godzinami pracy pod nr tel:

602 -150 – 984


Adwokaci


Adwokat Jacek Winnicki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu studiów odbywał aplikację sędziowską w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, gdzie następnie pełnił obowiązki asesora sądowego a w późniejszym czasie Sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinku. W maju 1992 r. w związku ze złożonym wnioskiem uzyskał wpis Ministra Sprawiedliwości na listę adwokatów. Od tego czasu wykonuje zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Szczecinku.

Adwokat Jacek Winnicki posiada 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych sprawy karnych. Występował w roli obrońcy w wielu głośnych sprawach z zakresu prawa karnego i karnego gospodarczego, w szczególności związanych z obroną konieczną (art. 25 kk), zbrodnią zabójstwa (art. 148 kk) oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci (art. 155 kk) a także przestępstwami przeciwko mieniu w tym przestępstwami karnymi gospodarczymi,  karno-skarbowymi i przestępstwami związanymi z obrotem i przemytem narkotyków.

W kręgu specjalizacji Adwokata Jacka Winnickiego leży również szeroko pojęte prawo cywilne i gospodarcze. Uczestniczył w restrukturyzacji kilku czołowych lokalnych przedsiębiorstw, od lat prowadzi także obsługę prawną podmiotów medycznych oraz nadleśnictw.

Mecenas Jacek Winnicki jest doświadczonym negocjatorem a znajomość zawiłości określonych rodzajów postępowań pozwala mu na udzielanie klientom pomocy prawnej na najwyższym poziomie.Obszary praktyki


Kancelaria Adwokata Jacka Winnickiego w ramach prowadzonej działalności zajmuje się obsługą zarówno klienta indywidualnego jak i podmiotów gospodarczych na każdym etapie sprawy.

Reprezentujemy naszych klientów w następujących dziedzinach prawa :


Prawo karne

 • Sparwy z zakresu prawa karno – skarbowego i karnego – gospodarczego;
 • Sprawy z zakresu wykroczeń;
 • Sprawy z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji (wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości)
 • Sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej;
 • Sprawy z zakresu naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie i obrót narkotykami;
 • Sprawy dotyczące przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu (kradzież, oszustwo, fałszowanie oznaczeń towarów);
 • Sprawy dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu);
 • Sprawy dotyczące przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej);
 • Sprawy przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo);
 • Sprawy dotyczące naruszenia wolności (groźby karalne, stalking);
 • Sprawy dotyczące przestępstw w rodzinie (znęcanie się);
 • Sprawy dotyczące błędów lekarskich (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, uszczerbek na zdrowiu);

Prawo cywilne

 • Sprawy o naprawienie szkody (błędy medyczne, odszkodowania komunikacyjne, szkody na mieniu, szkody na osobie, zadośćuczynienie);
 • Sprawy o zapłatę;
 • Sprawy windykacyjne;
 • Sprawy o odszkodowania;
 • Sprawy o zadośćuczynienie;
 • Prawo własności intelektualnej;
 • Prawo autorskie;

W ramach pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego w zakres świadczonych przez Kancelarię usług wchodzi m.in:

 • Przygotowywanie opinii prawnych (zapłata, odszkodowanie);
 • Sporządzanie pism procesowych;
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych;
 • Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych (zasiedzenia, ochrona posiadania, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności);
 • Przygotowanie treści porozumień spłat zobowiązań;
 • Prowadzenie w imieniu klienta negocjacji w zakresie roszczeń cywilnoprawnych;

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa;
 • Ustanowienie, zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków;
 • Alimenty;
 • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • Wnioskowanie o ustalenie zabezpieczenia na każdym etapie postępowania przed sądem ;

Prawo spadkowe

 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • Wyjawienie przedmiotów spadkowych;
 • Stwierdzenie nabycia spadku;
 • Dział spadku;
 • Dochodzenie roszczeń o zachowek;
 • Dochodzenie roszczeń osób wydziedziczonych;

Prawo administracyjne

 • Sporządzanie pism procesowych, odwołań od decyzji organów administracji, skarg do sądu administracyjnego;
 • Reprezentowanie przed organami administracji we wszystkich instancjach ;
 • Prowadzenie spraw na etapie postępowania sądowego przed Wojewódzkim Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Odzyskiwanie majątków utraconych w wyniku wywłaszczenia;
 • Udzielanie porad prawnych i sporządzenie opinii prawnych;
 • Przygotowywanie opinii prawnych o możliwości odzyskania majątku;

Prawo pracy

 • Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy;
 • Sporządzanie pism procesowych, redagowanie umów z członkami władz spółek oraz kontraktów menedżerskich;
 • Opiniowanie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • Reprezentację pracodawców i pracowników na każdym etapie postępowania przed Sądem Pracy oraz Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 • Sporządzanie pism w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy;
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnienia;

Kontakt


ul. Ordona 10/1, 78-400 Szczecinek


Godziny otwarcia kancelarii:

od poniedziałku do piątku

od godz. 8:30 – 16:00


tel. +48 94 374 40 47

fax: +48 94 372 34 99

e-mail: kancelariajw@gazeta.pl


W sprawach pilnych istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu poza godzinami pracy Kancelarii pod nr:

Adwokat Jacek Winnicki: 602-150-984

MAPA

Kariera

Nawiążemy stałą współpracę z adwokatem lub radcą prawnym.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z

Adwokatem Jackiem Winnickim : 602 – 150 -984