Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Winnickiego oferuje kompleksową obsługę prowadzenia spraw z zakresu dochodzenia roszczeń z umów kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty CHF.


Po przyjęciu do prowadzenia tzw. „sprawy frankowej” dokonujemy wyliczenia wysokości roszczenia przysługującego kredytobiorcy od banku, przygotowujemy pozew oraz wszelkie pisma procesowe. Towarzyszymy kredytobiorcy od początku procesu dążącego do unieważnienia umowy frankowej, począwszy od podejmowania prób pozasądowych negocjacji z bankiem, aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach.


Sama analiza umowy kredytu hipotecznego indeksowanego bądź denominowanego do waluty CHF jest bezpłatna.

Po dokonaniu wstępnej analizy kredytobiorca otrzymuje informacje czy istnieje możliwość skutecznego zakwestionowania jego umowa frankowej w sądzie oraz jakiego rodzaju korzyści uzyska w związku z wytoczeniem powództwa i jakie są warunki prowadzenia tego rodzaju spraw przez Kancelarię.


Kancelaria prowadzi także sprawy w obronie interesów kredytobiorców, których umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany do CHF zostały unieważnione a w stosunku do których bank wystąpił z roszczeniem o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.


W celu zlecenia bezpłatnej analizy sprawy frankowej prosimy o przesłanie scanu umowy o kredyt hipoteczny na adres:
kancelariajw@gazeta.pl,

bądź skontaktuj się z nami pod nr. telefonu : 94  374 40 47 lub 602 – 150 – 984