Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Winnickiego zajmuje się kompleksowo sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej.


Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że w ostatnim czasie olbrzymia ilość osób walczy z zadłużeniami mającymi różne źródło. Do Kancelarii trafiają Klienci, którzy nie są w stanie sobie poradzić ze spłatą ciążących na nich zobowiązań.


Doświadczenie zdobyte na kanwie dużej ilości zakończonych sukcesem spraw z zakresu upadłości konsumenckiej pozwala nam na opracowanie optymalnego planu działania dla każdego przypadku.

W pierwszej kolejności dokonujemy całościowej analizy stanu zadłużenia Klienta oraz przedstawiamy najkorzystniejsze opcje wyjścia ze spirali zobowiązań.
Głównym celem jaki przyświeca postępowaniu upadłościowemu jest całkowite oddłużenie upadłego. Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej to tylko jeden z etapów postępowania upadłościowego. Cały proces składa się z trzech etapów, przez które przeprowadzamy naszych Klientów od początku do końca , tj. do potocznie mówiąc – całkowitego oddłużenia.


I etap postępowania upadłościowego – sprowadza się do sporządzenia i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego Sądu.
II etap postępowania upadłościowego – wydanie przez Sąd Postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wobec niewypłacalnego dłużnika, który od tej chwili staje się upadłym zaś do zarządu jego majątkiem powoływany jest syndyk.
III etap postępowania upadłościowego – to tzw. właściwe postępowanie upadłościowe, w którym syndyk ustala faktyczną wysokość zadłużenia, dokonuje sporządzenia listy wierzytelności oraz podejmuje czynności w kierunku zakończenia procedury upadłościowej poprzez złożenie wniosku o umorzenie wierzytelności w całości bez dokonywania planu spłat wierzycieli bądź też sporządzenie możliwego do wykonania planu spłaty. W obu przypadkach proces ten dąży do jak najszybszego oddłużenia upadłego.


Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem oraz sprawnym i skutecznym przeprowadzeniem sprawy, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią:
e-mail: kancelariajw@gazeta.pl
numer tel.: 94 37 440 47 tel. komórkowy : 602 – 150 – 984